Search

Voorwaarden voor het gebruik van deze website en onze privacyverklaring.

Disclaimer

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen.

Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.

Wanneer u deze site bezoekt, gaat u akkoord met het bovenstaande. Meent u dat informatie op deze internetsite onjuist is, dan wordt u vriendelijk verzocht dit via e-mail te melden aan de webmaster, het e-mailadres treft u onder aan deze pagina aan.

Privacy verklaring

Wij willen geen misverstand laten bestaan over de veiligheid en het gebruik van de verstrekte en automatisch verzamelde gegevens. Hierna staat beschreven hoe wij omgaan met gegevens van onze bezoekers. In alle gevallen geldt: uw gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.

Waarom informatie verzamelen?

Wij gaan er van uit dat mensen die zich registreren geïnteresseerd zijn in het aangaan en behouden van een (zakelijke) relatie. Om van onze kant de relatie zo goed mogelijk te kunnen onderhouden, worden bepaalde gegevens gevraagd en verzameld.

Welke informatie vastgelegd en waarom?

Persoonlijke gegevens

Er worden een aantal persoonlijke gegevens van de gebruiker gevraagd. Het gaat om naam- en contactgegevens (contact per telefoon, fax en e-mail). De persoonlijke gegevens geven een idee van de achtergrond van de geregistreerde gebruiker. Dit kan nuttige informatie opleveren, waarop de informatie op de website en in nieuwsbrieven zo veel mogelijk wordt afgestemd. De meeste gegevens zijn optioneel, men hoeft deze niet altijd te verstrekken. Het e-mailadres is altijd verplicht. U kunt zelf aangeven of u e-mail wenst te ontvangen, met welke frequentie, indien gewenst, en in welk formaat, HTML of tekst.

Gegevens om in te loggen

De loginnaam en wachtwoord die u zelf kiest zijn de sleutel om toegang te krijgen tot de besloten gedeeltes op de website. Indien u uw loginnaam en/of wachtwoord bent vergeten kunnen deze m.b.v. uw e-mailadres nogmaals worden toegezonden. Uit veiligheidsoverwegingen wordt het wachtwoord uitsluitend aan u bekend gemaakt als er geen redelijke twijfel over bestaat dat deze gegevens direct en zonder ongeautoriseerde inzage van derden terechtkomen. Het bewaren en onthouden van loginnaam en wachtwoord is de verantwoordelijkheid van de (geregistreerde) gebruiker zelf. Aan een ieder die de door u gekozen combinatie van loginnaam en wachtwoord op een correcte manier invoert, wordt automatisch – zonder menselijke tussenkomst – toegang verschaft tot de website en de vastgelegde gegevens. Het verdient aanbeveling om uw wachtwoord regelmatig te wijzigen. U kunt dit doen door in te loggen en te klikken op “Mijn Account” en vervolgens “Mijn wachtwoord wijzigen”.

Websitebezoek

Over geregistreerde en ingelogde bezoekers kan meer informatie worden verzameld dan over anonieme bezoekers. We beperken ons tot het opslaan van gegevens over welke pagina’s hoe vaak worden bezocht, indien bekend ook door welke (geregistreerde bezoekers). De verzamelde gegevens worden automatisch (zonder menselijke tussenkomst) in de vorm van samenvattingen getoond aan geautoriseerde medewerkers. Deze informatie wordt uitsluitend verzameld om na te gaan welke informatie meer en welke informatie minder wordt gewaardeerd door gebruikers. Anderen dan deze medewerkers hebben geen inzage in de informatie en in geen geval zullen deze gegevens aan derden verkocht of verhuurd worden.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten van een computer die een website bezoekt. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw pc en zorgen ervoor dat u gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web omdat eerder bezochte websites de computer herkennen. U hoeft dus bij herhaald bezoek niet steeds opnieuw bepaalde gegevens in te voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Zonder cookies is de website niet toegankelijk. Er wordt nooit gebruikt gemaakt van zg. “tracking-cookies”, waarmee uw bezoekgedrag aan andere sites dan de onze kan worden vastgelegd.

Alle informatie over registratie en gebruik

Voor alle informatie die wordt gevraagd van geregistreerde bezoekers geldt:
1. Onze medewerkers gebruiken de gegevens uitsluitend om een normale zakelijke relatie te onderhouden en te verbeteren. Hierbij kan soms gewerkt worden met veronderstellingen over wensen van geregistreerde gebruikers.
2. De gegevens van geregistreerde gebruikers worden nooit ter beschikking aan derden gesteld, niet in geïndividualiseerde en niet in geaggregeerde vorm, behalve in het geval van een wettelijke vordering.
3. Gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik. Iedere computergebruiker dient zich echter te realiseren dat elektronische inbraak en diefstal een reëel gevaar zijn. Bescherming hiertegen helpt, maar biedt nooit 100% veiligheid.
4. De verzamelde informatie is ons eigendom.
5. U kunt te allen tijden kosteloos al uw gegevens definitief en onomkeerbaar laten verwijderen. U kunt hiertoe een bericht sturen aan het genoemde e-mail adres onderaan deze pagina.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijk t.a.v. diefstal en misbruik van vastgelegde gegevens worden volledig uitgesloten. Door gebruik te maken van de website verklaart u dit reglement gelezen te hebben en zich akkoord te verklaren met de inhoud van dit reglement.

Vragen

Als u vragen heeft over privacy, gegevens wilt laten verwijderen of als u inzicht wilt in de gegevens die wij van u registreren kunt u een e-mail sturen aan: info@Caffe-Vero.nl

Back to Top

Selecteer een Afleverpunt